Message Board:
 
Message from the Chairperson - Mr. Chhawa Girmi Hyolmo

आदरणीय ह्योल्मो दाजू भाइ तथा दिदी बहिनीहरु, नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघ, ह्योल्मो आदिवासी जातीको एक मात्र प्रतिनिधि जातिय संगठन हो । ह्योल्मो जातिको पहिचान र अस्तित्व बोक्ने आधिकारिक सँस्था नै यही भएकाले यसको आफ्नो विशिष्ट महत्व छ । यसैले पनि हामीले नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको मुद्दालार्इ ह्योल्मो जातीको पहिचान र अस्तित्वको मुद्दाको रुपमा लिएका थियौ ... विस्तृत

Mr. Chhawa Girmi Hyolmo, the Chairperson NHSSA
 
Message from the Former Chairperson - Mr. Binod Lama Hyolmo

Since the inception of the activities by Nepal Hyolmo Social Service Association in 1990, some tangible impact and outcome has been felt within the Hyolmo indigenous community. It's quite overwhelming to recall the situation when the Association was first founded and initiated its awareness creating activities pertaining the need of the Association and its mission, vision and goal. I still sense the embarrassed and apprehensive mentality of Hyolmo people, while founding the Association....More

Mr. Binod Lama Hyolmo, the Former Chairperson NHSSA